Комисията за енергийно и водно регулиране проверява над 30 сигнала, получени от Българската независима енергийна борса (БНЕБ), АСЕР, пазарни участници и техни сдружения, информират от КЕВР.

Повод за това съобщение е полученото на 30 септември 2020 г. в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) писмо от Ивайло Найденов, изпълнителен директор на Българската Федерация на индустриалните енергийни консуматори /БФИЕК/.

В писмото се поставят важни въпроси във връзка с гарантиране на прозрачността на пазара на едро на електроенергия и недопускане на търговски практики, които биха довели до манипулации и изкривяване на конкуренцията на пазара.

Според КРИБ, на 1 октомври общинското дружество "Топлофикация" трябваше да започне да продава електроенергия на анонимен (поради борсовите правила) търговец на ток по цени, които са със 17% под пазарните в момента. Това трябваше да стане по силата на договор, сключен на 16 юли.

Работодателите сигнализират за далавера на Енергийната борса

Работодателите сигнализират за далавера на Енергийната борса

Двустранно анонимно договаряне за 110 450 МВтч на цена 78,10 лв./МВтч

От организацията изтъкват, че Комисията не е информирала за напредъка на проверката по сигнал за сделка от 16 юли от 2020 г. от "Топлофикация София" ЕАД на пазарен сегмент "двустранни договори", екран "непрекъсната търговия", както и дали са установени нарушения на пазарните правила.

След писмото председателят на КЕВР доц. Иван Иванов изпрати писмено становище до изпълнителния директор на от БФИЕК, в което пише, че ако има достатъчно данни за нарушение, КЕВР с решение образува производство за установяване на нарушение. Тези проучвания се правят в партньорство с Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (АСЕР) в съответствие с чл. 16 от REMIT, пишат от КЕВР до Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори.

"За всеки отделен случай КЕВР е длъжна регулярно да обменя с АСЕР информация за тяхното развитие, като при този обмен се спазват строги правила за гарантиране на пълна конфиденциалност и недопускане на изтичане на каквато и да е информация по текущи случаи. Това задължение произтича и от изискването, заложено в REMIT, при проучванията да се спазват принципите на справедлив процес, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз", се изтъква в писмото на КЕВР.

Това е причината резултатите от тези проверки да не се публикуват на страницата на регулатора.

Топлофикация-София прекрати спорен договор след сигнал на КРИБ

Топлофикация-София прекрати спорен договор след сигнал на КРИБ

Сделка с анонимен търговец...

"В дейността си при разследвания на случаите за установяване на нарушения по REMIT Комисията се стреми да отговори на очакванията на обществото и да гарантира, че потребителите и другите участници на пазара могат да имат доверие в интегритета на пазарите на електроенергия и природен газ, както и че цените, определени на пазарите за търговия на едро с енергия, отразяват ненарушено и конкурентоспособно взаимодействие между търсене и предлагане и че не могат да се извличат неправомерни печалби от пазарни злоупотреби", пише председателят на КЕВР.

Още през миналата година работодателите остро реагираха на случващото се с цените на енергийната борса. Тогава председателят на АИКБ Васил Велев заяви, че при пазара на ток в България се наблюдават всички признаци на организирана престъпна група. Още миналата година работодателите настояха и за проверка на действията на НЕК от страна на прокуратурата и няколко пъти излизаха с писма до премиера, министъра на енергетиката и главния прокурор.

Васил Велев: Има признаци на организирана престъпна група в енергетиката

Васил Велев: Има признаци на организирана престъпна група в енергетиката

При такъв НЕК не ни трябват врагове и конкуренция

Избухнаха и няколко скандала около НЕК, най-вече с обвиненията от страна на работодателите за манипулирани от страна именно на НЕК цени на тока. Шефът на НЕК тогава депозира оставката си на 19 юни в деловодството на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД, но тя не бше приета. Няколко месеца по-късно обаче Петър Илиев бе уволнен.

Припомняме, АОБР не веднъж до този момент е настоявала за оставката на енергийния министър Теменужка Петкова - последния път през април месец тази година заради внесения в Народното събрание Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, с който се уреждат условията и реда за възстановяване на суми на крайните потребители от "Булгаргаз" ЕАД.

Месец преди това се проведе спешна среща между всички представители на АОБР, министъра и представители на държавните структури в енергетиката заради държавната помощ и състоянието на комплекса "Марица Изток 2" във връзка с готвената държавна помощ.