Има частично неизпълнение по заплащане на концесионното възнаграждение за мина "Оброчище". От Министерство на енергетиката са подготвили и предявили задължението си с искова молба, с която ще търсят събиране на вземанията по съдебен път.
Това става ясно от писмо на КНСБ до служебния премиер Огнян Герджиков и до министъра на енергетиката Николай Павлов.

Според писмото на КНСБ в раздела "Имуществени права на Концедента" чл. 8, ал. 1, т, 1 "Основно право на Концедента е да получава дължимото концесионно възнаграждение при условия и срокове, определени в концесионния договор".

Мая Манолова пътува към мина "Оброчище", отново

Мая Манолова пътува към мина "Оброчище", отново

Във връзка с гладната стачка на миньорите

Припомняме, трети ден 20 миньори от рудник "Оброчище" са в гладна стачка под земята, защото не са получили дължимото им възнаграждение, ваучери за храна, не е платен тока и наема на тези, за които предприятието е поело този ангажимент.

От КНСБ настояват за спешна среща в Министерството на енергетиката заради кризисната ситуация в Мина "Оброчище", съобщиха от синдиката. В срещата да участва и министърът на енергетиката Николай Павлов, представители на концесионера, на мениджърския екип и на Ръководствата на КНСБ и на ФНСМ за намиране на разрешение на острия социален конфликт в предприятието.

20 миньори продължават гладната си стачка под земята в рудник"Оброчище"
Обновена

20 миньори продължават гладната си стачка под земята в рудник"Оброчище"

Започнали са репресии срещу стачкуващите

В писмо до премиера и до енергийния министър от синдиката обясняват, че концесионерът е поел ангажименти, които не са приложени към Концесионния договор.
В частта "Имуществени задължения на концесионера", концесионерът "Евроманган" АД е поел ангажимент да осигури обучение, медицинско обслужване, застраховка и др. Условия на работниците си, свързани с концесията на минноспасителна дейност на обекта.

"Медицинско обслужване на територията на обекта, работни места, обучение и преквалификация на необходимия за експлоатация на находището персонал, работно и специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства и застраховане на персонала, съгласно социалната програма и годишната работна програма за осъществяване на свързаните с концесията дейности", цитират поетите ангажименти.

Трудовите инспектори искат прокуратурата да им помогне в мина „Оброчище“

Трудовите инспектори искат прокуратурата да им помогне в мина „Оброчище“

Фирмата концесионер им пречи да си вършат работата

За съжаление приложението не е публикувано и го няма към Концесионния договор, с който разполагаме, информират от КНСБ.

Вторият ангажимент, поет от концесионера, но не вписан в договора е за минималните инвестиции по програма за първия петгодишен период на концесията. "Програмата се актуализира от концесионера на всеки пет години и е неразделна част от настоящия договор", цитират синдикатите непубликуваното условие в договора.

Проверка на концесионера на мина "Оброчище" искат от КНСБ

Проверка на концесионера на мина "Оброчище" искат от КНСБ

Герджиков да се намеси в случая с обявената гладна стачка на миньорите от "Оброчище"

От Конфедерацията информират, че първото писмо за ескалация на социалното напрежение в Мина "Оброчище" - област Добрич, е от 22 март 2017 г. От синдиката настояват за незабавни действия от Министерството на енергетиката за защита правата на българските граждани, които работят в Мина "Оброчище", както и да защитят финансовите интереси на България.