"КВЕР в своята си дейност се ръководи изцяло от закона и подзаконовата нормативна уредба. Двете наказателни постановления са в размер, който е императивно наложен в самия закон за енергетиката и касае случаите, когато има повторно нарушение." Това заяви председателят на КВЕР Иван Иванов по повод пресконференция на ЕВН вчера, в която енергодружеството определи като необосновано и нечестно налагането му на глоба от 6 млн.лв. заради неизпълнени законови разпореждания при смяна на електромер.

Глоби за 6 млн. лева наложи КЗК на два електроразпределителя

Глоби за 6 млн. лева наложи КЗК на два електроразпределителя

За злоупотреба с господстващо положение

Иванов уточни, че в самата алинея 3 на член 206 от Закона за енергетиката не се прави разграничение относно важността на извършеното нарушение. Единствено се заявява, че при повторно извършено нарушение имуществената санкция е в трикратен размер определен по максималния размер на алинея 1. Санкцията там е 1 млн. лв., което означава, ще алинея 3 не дава минимален или максимален размер на нарушението, а разпорежда указания размер от 3 млн. лв.

Синдикати и работодатели зоват Петкова за мерки срещу поскъпването на тока

Синдикати и работодатели зоват Петкова за мерки срещу поскъпването на тока

Когато работодатели и синдикати са на "един акъл", значи нещо в държавата не е наред

Председателят на КВЕР отново подчерта, че санкцията е наложена, спазвайки закона, след доказано повторни нарушения. Ако Комисията не я беше наложила, щяло да значи, че не спазва закона.

Има издадени 242 наказателни постановления, касаещи първоначално нарушение, стана още ясно.

В момента по закон няма процедура за преразглеждане на санкциите.