От Булгаргаз изпратиха на КЕВР предложните цени на природния газ за месеците юли и август, съобщиха от дружеството.

Предложената цена на природния газ за юли 2020 г. е по-ниска с 4,13 % или с 0.84 лв. / MWh в сравнение с месец юни.

От дружеството предлагат КЕВР да утвърди цена на природния газ за юли 2020 г. 19,49 лв. / MWh. В тази цена не влизат достъп, пренос, акциз и ДДС за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия (според Закона за енергетиката, чл. 30, ал. 1, т.7). 

"Булгаргаз" връща 59 млн. лева на "Топлофикация София"

"Булгаргаз" връща 59 млн. лева на "Топлофикация София"

Очаква се КЕВР да утвърди ретроактивна цена на топло и електроенергията за периода 5 август 2019 г. - 31 март 2020 г.

Прогнозната цена на природния газ за август на 2020 г. е 19,29 лв./MWh и е по-ниска с 0,20 лв./MWh или с 1,03% в сравнение с предложената за утвърждаване от КЕВР цена за юли на 2019 г. В нея не се включват цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщиха от "Булгаргаз" ЕАД.

Прогнозната цена на природния газ отчита влиянието на ценообразуващите фактори към 09 юни 2020 г. и е неокончателна. Окончателното предложение на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за август на 2020 г. ще бъде внесено в КЕВР на 11 юли 2020 г.

От "Булгаргаз" предложили газа за юни да е 20.33 лв/MWh - с 9.04% по-евтина от май

От "Булгаргаз" предложили газа за юни да е 20.33 лв/MWh - с 9.04% по-евтина от май

Преди дни КЕВР обсъди 21,97 лв - с 1,70% по-евтино от месец май