Българската петролна и газова асоциация (БПГА) настоява за отмяна на Наредба № Н-18 за касовите апарати.

В прессъобщение от асоциацията пишат, че нееднократно са изразявали притесненията си относно влизането в сила на наредбата за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Според БПГА новата наредба поставя търговците в абсурдна ситуация - те се опасяват както от това, че няма да могат да функционират нормално, така и че текстовете създават риск пред бъдещи инвестиции на членовете на асоциацията.

"Изправени сме пред избора да не спазим една или друга разпоредба, което ни поставя в абсурдна ситуация", пишат от БПГА.

БСК: Наредбата за касовите апарати е злонамерена и инквизира българския бизнес

БСК: Наредбата за касовите апарати е злонамерена и инквизира българския бизнес

Бизнесът настоява за отлагане на Наредбата за касови апарати

Преди да изложат притесненията си от асоциацията подчертават, че винаги са подкрепяли усилията на правителството за борба със сивия сектор в търговията с течни горива и за повишаване на прозрачността на пазара.

На първо място БПГА изтъква принципното си несъгласие с разпоредба от наредбата, която изисква като задължителен реквизит в касовата бележка да бъде посочена "покупна цена на горивото без акциз и Данък добавена стойност".

Публичното оповестяване на чувствителна за конкуренцията информация, каквато е доставната цена на горивата, би могло да доведе до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията, посочват от асоциацията.

По-нататък БПГА се обявява срещу въвеждането на изискване за допълнителна ценова информация само и единствено по отношение на горивата, което е прецедент за българската нормативна практика и което нарушава принципа на равнопоставеност на субектите, участващи в търговския оборот. Това също така представлявало своеобразна диксриминация на конкретен икономически сектор. "Според нас на търговците на горива не би следвало да се вменяват задължения, каквито нямат търговци на други стоки, към които също има голям обществен интерес", категорични са от асоциацията.

Раздорите между финансовото министерство и бизнеса за касовите апарати не стихват

Раздорите между финансовото министерство и бизнеса за касовите апарати не стихват

Спорните промените в наредбата остават

Трето, посочването на покупната и продажната цена би могло да доведе до погрешни заключения и спекулативни твърдения, че разликата между двете стойности представлява печалба за търговеца на горива на дребно, без да се вземат предвид многобройните необходимо присъщи разходи на търговците.

БПГА откриват и противоречие между разпоредбите на Наредба № Н-18 и изисквания на Закона за защита на потребителите. "Той предвижда задължение на търговците да представят на потребителите "по ясен и разбираем начин" информация относно "крайната цена на стоките или услугите с включени всички данъци и такси", т.е. законодателството за защита на потребителите задължава търговеца да посочва крайната продажна цена с ДДС и акциз, така че да не няма възможност за добавяне към вече обявената цена на "скрити" елементи, като например административни такси", пише още в прессъобщението.

Държавата повече няма да пуска нови наредби за касовите апарати

Държавата повече няма да пуска нови наредби за касовите апарати

Отлагане на сроковете за новата наредба все още не е ясно дали ще има