Членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) приеха средното увеличение на цените на парното за бита от 1 юли да е 29,73 %, съобщиха от енергийния регулатор.

За успокоение, те информираха, че предварителните разчети са били за поскъпване с 39,26 на сто. Като мотив за увеличението изтъкват многократно нарасналите разходи на топлофикационните дружества за закупуване на природен газ и въглеродни емисии.

Токът за бита поскъпва средно с 3,4 %

Токът за бита поскъпва средно с 3,4 %

За ЧЕЗ поскъпването е с 2,70 %, за ЕВН - с 3,47 %, за "ЕНЕРГО-ПРО" - с 4,45 %

Цената за новия регулаторен период 1 юли 2022 - 30 юни2023 г. ще бъде увеличена средно с 29,73 % за цялата страна.

За битовите потребители на "Топлофикация София" ЕАД утвърдената цена остава 137,86 лв./MWh, при сегашна цена 98,48 лв./MWh, което е изменение с 39,99%.

Потребителите на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД ще заплащат цена от 137,66 лв./MWh, при сегашна цена 99,55 лв./MWh, което е изменение с 38,28%

Цената на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД се изменя с 38,88% и става 136,51 /MWh, при сегашна цена 98,29 лв./MWh.

От КЕВР признават, че топлофикационните дружества, които използват газ ще получат компенсации от Правителството и през месец май, второ, някои от дружествата са потребили реално по-малко количество газ през пролетта на 2022 г., а от друга страна за някои топлофикации са констатирани по-ниски реални разходи за гориво.

Ковачева: Всяко увеличение на цените на тока и парното от 1 юли ще затрудни хората

Ковачева: Всяко увеличение на цените на тока и парното от 1 юли ще затрудни хората

Отделният битов клиент няма право на индивидуален отказ от услугите на топлофикация

КЕВР предприе извънредни мерки, за да адресира извънредната ситуация с цените на горивата и да подпомогне битовите потребители за предстоящия отоплителен период. Комисията приложи регулаторен механизъм, с който компенсира сметките на тези потребители чрез Фонда за сигурност на електроенергийната система. По този начин те няма да се налага да заплащат цени за парно в размера, поискан от топлофикационните дружества.

Основните причини за предлаганото увеличение на цените на топлинната енергия са четирикратно увеличените цени на природния газ и двойният ръст на въглеродните емисии. Тези разходи имат най-голям дял като влияние върху крайните цени. За дружествата в цялата страна посочените два компонента представляват средно 80 на сто от техните разходи за производство на топлинна енергия. 

От "Топлофикация София" приемат цената за парното, но искат по-високи заплати

От "Топлофикация София" приемат цената за парното, но искат по-високи заплати

Дипломатично споделят, че търсят решение с КЕВР

За "Топлофикация София" природният газ и емисиите формират 87,61% от цената на топлофикационната услуга, за "Топлофикация Плевен" - този дял е 85,52%, за "Топлофикация Враца" - 83,08%, за "Топлофикация Перник" - 81,68%.

При останалите дружества делът на природният газ и въглеродните емисии при формирането на крайната цена е от 64,36% до 79,34%.

В резултат на рязко нарасналото търсене на природен газ в световен мащаб, а през последните месеци и поради военния конфликт в Украйна, цените на природния газ за нуждите на топлофикациите се увеличиха почти четирикратно - от 45 лв./МВч до над 160 лв./МВч.

През този период цените на топлинната енергия за потребителите останаха без промяна, което доведе до увеличаване на разходите на дружествата и акумулиране на дефицит. През новия период този дефицит ще се компенсира, тъй като в противен случай дружествата могат да фалират.

Цените на въглеродните емисии през изминалия едногодишен период от 1 юли 2021 г. също нараснаха със 79,02% - от 51 евро/тон на 1.07.2021 г. до 91,30 евро/тон към 1.07.2022 г. Това допълнително увеличава разходите на дружествата, което следва бъде отчетено в цените на топлинната енергия.

Въпреки предоставените от правителството компенсации за природен газ в общ размер над 220 млн. лв. за периода декември 2021 - май 2022г., топлофикациите са натрупали допълнителен дефицит от разходи за газ над 500 млн.лв. Само за "Топлофикация София" по последни изчисления натрупаният дефицит е в размер на около 332 млн. лв. за изминалия период.

Комисията очаква допълнителен положителен ефект върху цените на битовите потребители в резултат на приетите на 29.06 от Народното събрание мерки, с които от 20% на 9% се намалява ДДС върху цените за доставки на централно отопление и доставки на природен газ. Според разчетите в резултат на това средното увеличение на топлинната енергия за бита ще бъде намалено от 29% на 18%.

Снимка 579627

Източник: КЕВР

Според КЕВР намаляването на ставката ще се отрази благоприятно и на разходите на нестопанските потребители за доставки на природен газ.

Приетата законова промяна за освобождаване от акциз на електрическата енергия, втечнения нефтен газ и природния газ също ще има положително влияние върху цените на електрическата и топлинната енергия за бита.

Решението на Комисията е взето след предварително проведени открито заседание и обществено обсъждане с участието на заинтересованите страни - Омбудсмана, БТПП, граждански организации и сдружения и др. В окончателното решение на КЕВР са отчетени всички предложения, направени по време на общественото обсъждане

Определянето на прогнозните цени на природния газ и на въглеродните емисии за едногодишен период напред е след извършени симулации на търговията на фючърси на европейските борси, информират от КЕВР.

Заложено е също, че по българо-гръцката връзка "Комотини-Стара Загора" страната ни ще получава в пълен обем договореното количество азербайджански природен газ от 1 млрд куб.м. годишно.

Решението на Комисията за утвърждаване на цени на топлинната енергия за новия регулаторен период 1.07.2022 - 30.06.2023 г. е публикувано на интернет страницата на регулатора.