Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което одобри доклад на работната група относно проект на Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/.

Беше изготвен изцяло нов проект на ПИКЕЕ заради окончателното решение на Върховния Административен съд да се променят правилата, по които се начислява тарифата за електричество, което не е отчетено във фактурата.

С Приемането на новите правила се преодолява сегашната липса на подзаконова нормативна уредба, която регламентира принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително реда и начините за преизчисляване на количеството електрическа енергия при установяване на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия.

Крадците на ток плащат по-малко от изрядните платци

Крадците на ток плащат по-малко от изрядните платци

Крадците плащат три месеца назад по 7 ст./кв.час, а платците - по 13-14 стотинки

Освен това предложеният проект регламентира реда и начина за обслужване на средствата за търговско измерване, както и създаването, поддържането и достъпа до регистрираните данни.

Одобреният проект ще бъде публикуван на интернет страницата на КЕВР и на Портала за обществени консултации, а на 22 март ще се състои обществено обсъждане.

Припомняме, до промените се стигна, след като преди седмици стана ясно, че заради липса на специална тарифа крадците на ток плащат почти 2 пъти по-ниски цени от изрядните абонати. Ако крадците на ток искат да излязат на светло, те трябва да платят сметките си за 3 месеца назад на цена от 7 стотинки за киловат час, а изрядните платци плащат по 13-14 стотинки.

200 лв. глоба и условна присъда за кражба на ток

200 лв. глоба и условна присъда за кражба на ток

Осъденият незаконно свързал жилищна сграда към ел. мрежата