Министерският съвет (МС) ще покрие дефицита, натрупан във Фонд "Сигурност на електроенергийната система" - около половин милиард лева. Това съобщи на брифинг след днешното заседание на служебния кабинет министърът на енергетиката Владимир Малинов, цитиран от Нова телевизия. По думите му това ще даде възможност на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да не компенсира недостига във фонда чрез цената на тока при определянето на стойността на електрическата енергия за битовите потребители от 1 юли.

Владимир Малинов отбеляза, че фондът за енергийна сигурност е създаден за покриване на разходите на обществения газов доставчик.

Главчев: Гражданите да са спокойни, тока няма да се увеличи драстично

Главчев: Гражданите да са спокойни, тока няма да се увеличи драстично

Работи се за преодоляване във времето на дефицита във Фонда за сигурност

"Положителният финансов резултат през периода 2021-2022 година е използван за покриване на високите цени на тока и природния газ с решение на МС. През настоящия регулаторен период - от 1 юли 2023 година до момента, се наблюдава дефицит, който е 449 милиона лева", обясни той. Енергийният министър допълни, че до края на регулаторния период вероятно сумата ще нарасне до 500 милиона лева.

Цената на тока скача с около 2% само, успокоява КЕВР

Цената на тока скача с около 2% само, успокоява КЕВР

Увеличението ще е най-малкото в последните години

По-късно от пресцентъра на МС съобщиха, че в срок до 30 юли 2024 г. фонд "Сигурност на електроенергийната система" трябва да представи на министрите на енергетиката и на финансите информация за реалното изпълнение на прогнозираните в ценовото решение на КЕВР приходи и разходи на фонда за периода 1 юли 2023 г. - 30 юни 2024 г. Въз основа на анализ на база данните енергийният министър Владимир Малинов трябва до 30 октомври да предложи мерки за покриване на натрупания дефицит по бюджета на фонда.

От правителствената пресслужба обясняват, че към момент фондът не разполага с достатъчно ликвидни средства за погасяване на задълженията си, след като постъпилите в последните години суми са използвани за изплащане на компенсации по одобрени МС програми за компенсиране на цените на електрическата енергия и природния газ, заради което реалните приходи и разходи са в дисбаланс. Това води до невъзможност фондът да изпълнява задължението си за покриване на прогнозираните от КЕВР разходи в изтичащия в момента регулаторен период. От служебния кабинет, че единствената възможност за успешно приключване на ценовия период в тази ситуация е финансовото министерство да одобри лимит за плащане в СЕБРА, което създава задължения на фонда към бюджета. Служебният кабинет възлага на Министерството на финансите при определянето и актуализирането на този лимит за съответния месец да включва сумите за плащания по чл. 36б, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за енергетиката, предвидени в ценовото решение на КЕВР за текущия ценови период.

Министърът убедил АЕЦ Козлодуй да не вдига цените

Министърът убедил АЕЦ Козлодуй да не вдига цените

Ще внесат в КЕВР оптимизиран вариант

На заседанието си днес служебното правителство е приело и доклад на енергийния министър във връзка с решение на Народното събрание 31 януари 2020 г., с което Министерският съвет се задължава да предприеме всички необходими мерки срещу спирането на работата или намаляването на капацитета на въглищните топлоелектрически централи (ТЕЦ) от групата на "Български Енергиен Холдинг" (БЕХ), които имат статут на стратегически обекти от значение за националната сигурност.

Според чл. 4, ал.2, т.8 от Закона за енергетиката ресорният министър определя обща годишна квота за задължително изкупуване на електрическа енергия от производители, ползващи местно гориво, по съображения за сигурност на снабдяването.

С цел гарантиране сигурността на енергийната система и непрекъснатите доставки на крайните снабдители Владимир Малинов е запознал кабинета с възможностите за изпълнение на цитираното решение на Народното събрание.

Депутатите одобриха 250 млн. лева ежегодна подкрепа за "Мини Марица Изток" до 2029-а

Депутатите одобриха 250 млн. лева ежегодна подкрепа за "Мини Марица Изток" до 2029-а

Целта е обезпечаване на дейности по техническа рекултивация на нарушените терени на находище "Източно маришки въглищен басейн"