Енергийният министър Теменужка Петкова очаква диалогът с всички участници на енергийния пазар да продължи, за да се гарантира дългосрочна стабилност в сектора.

Това заяви енергийният министър на среща в Министерството на енергетиката във връзка със становище на работодателските организации за злоупотреби на енергийния пазар.

Реформаторите призоваха Теменужка Петкова да провери енергийните дружества

Реформаторите призоваха Теменужка Петкова да провери енергийните дружества

АЕЦ "Козлодуй", НЕК и ТЕЦ "Марица - Изток 2" предлагат над 90% от енергията

В срещата участваха изпълнителните директори на Български енергиен холдинг, АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица-изток 2", Българска независима енергийна борса, Национална електрическа компания, представители на синдикалните организации на Конфедерацията на независимите синдикати в България и на Конфедерацията на труда "Подкрепа", председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране г-н Иван Иванов, Асоциация свободен енергиен пазар, Асоциацията на търговците на електроенергия в България.

От Асоциацията на организациите на българските работодатели изпратиха писмо до министъра на енергетиката, с което отказват участие в днешната среща.

Работодатели отказват среща в Министерство на енергетиката

Работодатели отказват среща в Министерство на енергетиката

Срещи в подобен формат са провеждани вече два пъти, но не са довели до никаква промяна

Междувременно от Реформаторския блок изпратиха открито писмо до енергийния министър, в което настояват за проверка на трите държавни енергийни дружества АЕЦ "Козлодуй", НЕК и ТЕЦ "Марица - Изток 2", които произвеждат над 90 % от електроенергията.

Проектът на промени в Закона за енергетиката, с които се регламентират правомощията на КЕВР, свързани с регламента REMIT, е публикуван за обществено обсъждане, стана ясно на срещата в МЕ.

Комисията за енергийно и водно регулиране ще упражнява контрол с цел недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари.

С транспонирането на европейските директиви се въвеждат ясни правила, така че да се осигури ефективен контрол от страна на КЕВР за изпълнение изискванията за честна и открита конкуренция на пазара на едро на електрическа енергия в България, заяви Теменужка Петкова.