Трите големи ТЕЦ-а от комплекса "Марица-изток" заедно ще търсят консултант, който познава европейските норми. Това съобщи пред БНР Иван Цанков, изпълнителен директор на компанията "Ей И Ес - България". Той е собственик на една от централите в "Марица-изток".

Може да отложим европейски еконорми за ТЕЦ-ове според екоминистъра

Може да отложим европейски еконорми за ТЕЦ-ове според екоминистъра

Българската енергетика няма да оцелее без големите горивни инсталации

Консултантът трябва да обясни какви ще са ползите за обществото от модернизиране на централите така, че те да отговарят на новите, по-високи екоизисквания. Този анализ ще е необходим и ако решат да поискат отлагателен период за прилагане на новите еконорми.

Екоминистърът очаква дерогации по новата евродиректива за ТЕЦ-овете

Екоминистърът очаква дерогации по новата евродиректива за ТЕЦ-овете

Кола без катализатор да не може да има първа регистрация, иска екоминистърът

В момента в България няма разработени детайлни методики за това точно как се смятат тези ползи за обществото. С колегите от "Марица-изток" 2 и "К. Глобал" сме в процес да ангажираме заедно европейски консултант с опит в изчислението точно на тази част от това уравнение. Така ще можем всички ние да знаем какви биха били евентуалните ползи за обществото, с които трябва да сравним инвестициите, които би следвало да се правят.

Синдикатите искат нови замервания на въздуха в ТЕЦ „Марица-изток”

Синдикатите искат нови замервания на въздуха в ТЕЦ „Марица-изток”

Евроексперти никога не са проверявали българските предприятия

Ако се окаже, че допълнителните разходи или инвестиции, които инсталациите трябва да направят, са много по-големи или са несъразмерно по-големи, отколкото са ползите за обществото, тогава може да даде такова изключение на съответната инсталация. Това означава да отложи във времето или безсрочно да освободи от прилагането на по-новите мерки.

Иван Цанков уточни, че въпреки възможността за безсрочно отлагане всеки път, когато има изменение в еконормите, съответните инсталации трябва отново да доказват, че изпълняват тези критерии за безсрочно отлагане. Тоест това не е нещо, което се дава сега, веднъж и завинаги и повече инсталациите нямат отношение към този проблем.

Цанков цитира данни на европейска консултантска компания, ангажирана в края на 2016 година от Европейската фондация за климата да направи предварителна оценка колко ще струва на всички държави - членки да приведат своите инсталации в съответствие с новите норми.
"Сумата, която оповестяват те за България, е около 1,2 милирада евро. С това България се класира на четвърто място в Европа като максимален размер на инвестициите за влизане в съответствие, след Полша, Чехия и Румъния", обясни Цанков.

България иска частична отмяна на по-строгите изисквания за ТЕЦ-овете

България иска частична отмяна на по-строгите изисквания за ТЕЦ-овете

Енергетиката не се развива от днес за утре, обясни Теменужка Петкова в НС

На 31 юли започна шестмесечният срок, през който големите централи трябва да представят в Изпълнителната агенция по околната среда документите си, ако решат да искат отлагателен период за прилагане на европейските екоизисквания.