Отпадането на такса сградна инсталация може да стане през законодателна промяна. Това заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, цитиран от БТА.

По думите му законодателят трябва да реши може ли да отпадне такса сградна инсталация, както и да реши каква промяна трябва да бъде направена в нормативната уредба.

Това може да стане след консултации на експертно ниво, добави той.

Иван Иванов обясни, че в момента законодателството разпорежда, че разходите за сградна инсталация се поемат от потребителите.

Ако настъпи промяна в закона, топлофикационните дружества ще трябва да се съобразят с това, отбеляза Иванов, давайки да се разбере, че е наясно с това, че периодично има такива предложения. С това се зае и националният омбудсман Мая Манолова.

Поемането на част от таксата за сградна инсталация на потребителите от топлофикационните дружества не е в нарушение на лицензиите им, издадени от КЕВР, коментира още той.

Процентът за сградна инсталация не е фиксиран в законодателството и може да се промени с решение на общото събрание на етажната собственост, посочи Иванов.
Според него решение на проблемите е преминаването от вертикални към хоризонтални щрангове, при което таксата се намалява шест пъти и престава да тежи на съсобствениците.