Съвместният изследователски център на Европейската комисията разработва методология за общ подход на тестване за хранителните продукти с разлики в качеството, които се предлагат в държавите-членки на Европейския съюз. Това стана ясно от отговора на кабинета на европейския комисар по правосъдието Вера Йоурова на писмен въпрос на българските евродепутати от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев и Андрей Новаков.

Наши евродепутатите искат от ЕК мерки срещу двойните стандарти при храните

Наши евродепутатите искат от ЕК мерки срещу двойните стандарти при храните

Емил Радев и Андрей Новаков настояват ЕК да се ангажира с конкретни срокове

Въпросът на евродепутатите ни пита ЕК дали възнамерява да предприеме законодателни мерки за преустановяване на двойните стандарти в качеството и състава на хранителните продукти в различните държави членки.

В отговора на ЕК се посочва, че се планира провеждането на специално мониторингово проучване в държавите членки, които се оплакват от двоен стандарт. Проучването целяло да се предоставят сравними данни за състава и качеството на храните от целия ЕС.

Мая Манолова ангажира ЕП за двойния стандарт на храните

Мая Манолова ангажира ЕП за двойния стандарт на храните

Изправени сме пред заплахата "Европа на два стандарта", като добавка към "Европа на две скорости"

Освен това от ЕК уверяват, че въпросът за диференцирането на продуктите, продавани под една и съща марка, се приема сериозно, което било подчертано лично и от председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер в изказването му за състоянието на Съюза през 2017 г.

В писмения отговор до Радев и Новаков се припомня още, че на 26 септември ЕК прие "Известие относно прилагането на законодателството на ЕС в областта на храните и на защитата на потребителите по въпроси, свързани с разликите в качеството на храните". Известието на ЕК цели да се подпомогнат националните правоприлагащи органи при установяването на нелоялни практики в търговията с хранителни продукти.

ЕК публикува указания за противодействие срещу двойните стандарти при храните

ЕК публикува указания за противодействие срещу двойните стандарти при храните

Целта е да се помогне на националните органи...

В края на документа от ЕК заявяват, че форумът на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата на доставки на храни работи по Кодекс за поведение на стопанските субекти в областта на храните. Комисията очаква всички заинтересовани страни във веригата на доставки на храни да подкрепят този доброволен ангажимент, който ще постави специален акцент върху участието на потребителите.

Откриха фипронил в български храни, разпространени в ЕС

Откриха фипронил в български храни, разпространени в ЕС

Българските яйца в Гърция - със 6 пъти повече фипронил