Всяка година в ЕС се разхищават 88 милиона тона храни, което се равнява на 173 кг. хранителни отпадъци на човек за година. Производството и обезвреждането на хранителните отпадъци води до емисии в размер на 170 милионна тона CO2 и до изразходването на 26 милионна тона ресурси.

Затова eвродепутатите призовават за намаляване наполовина на количеството на хранителните отпадъци в ЕС като се премахнат съществуващите ограничения върху даряването на храна и се внесе повече яснота относно етикирането на продуктите с "най-добър до" и "срок на годност".

ЕП настоява за намаляване на хранителните отпадъци с 30% до 2025 и с 50% до 2030 г., за улесняване на даряването на храни, както и да се подобри разбирането относно етикетите "най-добър до" и "срок на годност".

"В развитите страни най-голямата част от пилеенето на храна се случва в края на веригата, при дистрибуцията и консумацията. Всички имат отговорност за справяне с този проблем", коментира Биляна Борзан (С&Д, Хърватия).

"Моят доклад призовава за координирани политики относно етикетирането, отговорността и образованието, тъй като повечето потребители не разбират точното значение на етикетите "най-добър до" и "срок на годност". Освен това ние трябва да премахнем недостатъците в действащото европейско законодателство там, където то пречи на даряването на храни", допълни още тя.

Националните органи и заинтересованите страни трябва да положат повече усилия, за да могат потребителите да разберат значението на етикетите "срок на годност" и "най-добър до", включително и факта, че храната може да се консумира дори и след като срока на етика "най-добър до" изтече, посочва ЕП в приета резолюция след дискусията.

Парламентът призовава Комисията, като част от текущата си оценка, да прецени дали не би било полезно премахването на някои дати за продукти, които не представляват никакъв риск за общественото здраве или околната среда.  Комисията трябва да предложи промяна на Директивата за ДДС, за да разреши освобождаване от данък на дарения на храни, а Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПН) да улесни даряването на храни чрез финансиране на разходите за събиране на храна, транспортиране, съхранение, разпространение и дистрибуция на дарените храни.