Изследователи, които работят върху научноизследователски и иновационни проекти, финансирани от ЕС, ще получават заплата, която ще се равнява най-малко на сумата, която биха получавали, ако работят върху национален проект.

Те ще имат възможност и да получават допълнителен бонус до 8000 евро на година, съобщиха от пресофиса Европейската комисия.

Това вече е гарантирано според последните изменения на разпоредбите на програмата за научни изследвания и иновации в ЕС ,,Хоризонт 2020", представени от ЕК.

Документи, хаос и липса на пари в българския "Хоризонт 2020"

Документи, хаос и липса на пари в българския "Хоризонт 2020"

Показва одит на Сметната палата

В документа на Комисията се казва, че в някои страни неравнопоставеността между европейски и национални проекти създаде пречки за участие на изследователи в програмата ,,Хоризонт 2020".

Европейският комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите Карлош Моедаш заяви, че е намерено решение на този сериозен проблем, чрез което се улеснява участието на всички изследователи от ЕС в рамките на програмата.

"Промените ще доведат до намаляване на разликите в заплатите на изследователите, работещи по финансирани от ЕС проекти, и в крайна сметка ще помогне на страните да задържат най-добрите си таланти. Това доказва важността, която отдаваме на разпространението на върховите постижения и преодоляването на разликите в областта на иновациите", поясни Моедаш.

Според новото по-широко определение някои от допълнителните бонуси, които изследователите по-рано получаваха като допълнително възнаграждение, сега ще бъдат третирани като част от основната им заплата - до размера, който биха получили при работа по проект с национално финансиране.

Преди тази промяна разпоредбите на ,,Хоризонт 2020" оказаха непредвидени странични ефекти върху изследователите от страни, където основната заплата е ниска, а заплащането по проекти с национално финансиране се завишава чрез по-големи бонуси.

Новите мерки ще се прилагат със задна дата за всички текущи споразумения за безвъзмездни средства по ,,Хоризонт 2020".