Младите днес се сблъскват с двойна маргинализация. От една страна липсата на работен опит при първото им излизане на пазара на труда, а от друга - липсата на умения, които да са актуални за търсените позиции.

Това коментира българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел по време на Годишната конференция за приобщаващ растеж на Европейската комисия в Брюксел. Конференцията на високо ниво беше открита от Европейския комисар по заетост и социални въпроси Мариане Тайсен.

"За да бъде прекратен порочният кръг на младежка безработица - социално изключване-бедност, трябва да наблегнем върху развитието на два вида умения за младите. На първо място са дигиталните умения, които трябва да се развият в партньорство с образователните институции, бизнеса и правителствата", каза Майдел.

Тези умения ще имат решаващ характер за участието в една трансформирана, дигитална икономика на бъдещето, според нея. "По изчисления на Европейската комисия до 2020 в Европа ще има недостиг на 900 000 квалифицирани работници в сектора на информационните технологии", допълни българският евродепутат.

Според Ева Майдел, у младите трябва да бъде развита културата на предприемачество и уменията, свързани с това да създаваш сам своя бизнес. За това са нужни умения както по финанси, така и меки умения - креативност, чувство за инициатива и отговорност.

"Истината е, че не можем да бъдем сигурни кои са точните умения, които ще се релевантни след 10 или дори 5 години, но е важно да прогнозираме. Още по-важно е да научим младите, че могат да бъдат успешни само ако постоянно обновяват набора от умения, който притежават", заяви Майдел.

За да се постигнат значими резултати, и за да не се оставя никой настрана, Европейски програми за придобиване на дигитални и други умения трябва да обърнат специално внимание на хората с увреждания. Понякога те имат специфични нужди при обучението.

Ежегодната конференция се провежда за втора поредна година. Целта на форума е да събере политици с граждански организации които работят в сферата на социалната политика.

В дебата заедно с Ева Майдел участваха представители на академичните среди, младежки организации и социално-ангажирани неправителствени организации, а конференцията беше закрита от Заместник-председателя на Европейската комисия Валдис Домбровскис.