Европейската комисия публикува резултатите от проучване за оценка на разликите в състава на хранителните продукти в ЕС. Резултатите са от общоевропейската кампания за тестване на хранителни продукти.

Според резултатите някои продукти се продават под еднаква или сходна марка, но имат различен състав. Въпреки това за двойни стандарти не можело да се говори.

В рамките на проучването са анализирани 1 380 проби от 128 различни хранителни продукта от 19 държави от ЕС. От ЕК уточняват, че извадката е показателна, но не и представителна, предвид голямото разнообразие от хранителни продукти на пазара на ЕС.

Сред констатациите:

В повечето случаи съставът отговарял на начина на представяне на продуктите:

  • 23% от продуктите са били с еднаква лицева страна на опаковката и еднакво съдържание;
  • при 27% от продуктите разликите в състава им в различните страни от ЕС са били съпроводени от различна лицева страна на опаковката.

9% от продуктите, представени като еднакви в целия ЕС, са имали различен състав:

  • те са имали еднаква лицева страна на опаковката, но различен състав.

Други 22% от продуктите, представени по сходен начин, са имали различен състав:

  • те са имали сходна лицева страна на опаковката, но различен състав.
Сравняват храни и напитки от България с продукти от още 5 страни

Сравняват храни и напитки от България с продукти от още 5 страни

Това са Португалия, Испания, Германия, Гърция и Унгария

При използването на еднаква или сходна опаковка на продукти с различен състав не се наблюдавали географски тенденции. Освен това разликите в състава, открити в тестваните продукти, не означават непременно разлики в качеството, тълкуват от ЕК.

В проучването на Съвместния изследователски център - службата за научни дейности и познания към Комисията - са участвали страните: България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Словакия, Словения, Унгария, Франция, Хърватия и Чехия.

"Резултатите са смесени - радвам се, че не бяха открити доказателства за разделение Изток - Запад по отношение на състава на марковите хранителни продукти, но в същото време у мен буди притеснение фактът, че една трета от тестваните продукти се продават под еднаква или сходна марка, но имат различен състав", каза комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, отговарящ за Съвместния изследователски център Тибор Наврачич.

Комисарят по правосъдието и потребителите Вера Йоурова пък е категорична, че на европейския единен пазар не може да има двойни стандарти.

БАБХ установили, че феноменът двоен стандарт на храните съществува

БАБХ установили, че феноменът двоен стандарт на храните съществува

Направили три етапа на разследване на стандарта

"С новите закони за санкциониране на разликите в качеството на храните и засилване на правомощията на органите за защита на потребителите разполагаме с необходимите инструменти за прекратяване на тази практика. Европейските потребители ще могат да пазаруват напълно спокойни, че купуват това, което виждат", каза Йоурова.

Днес Европейската комисия дава начало на нова покана за представяне на предложения с общ бюджет 1.26 млн. евро, чиято цел е укрепване на капацитета на потребителските организации да тестват продукти и идентифицират потенциално заблуждаващи практики.

Крайният срок за участие е 6 ноември 2019 г.

Европейският парламент сложи край на двойните стандарти при храните в ЕС
Обновена

Европейският парламент сложи край на двойните стандарти при храните в ЕС

Нелоялна търговска практика е една марка да предлага различно качество