Индексът на потребителските цени за февруари спрямо януари 2019 г. е 100.5%, т.е. месечната инфлация е 0.5%. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) за инфлацията и индексите на потребителските цени за втория месец на 2019 година.

Инфлацията от началото на годината (февруари 2019 г. - декември 2018 г.) е 1.1%, а годишната инфлация за февруари спрямо съответния месец на 2018 г. е 3.2%.

Инфлация на месечна и годишна база

Снимка 411884

През февруари спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.7%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.2%;
 • облекло и обувки - намаление с 2.1%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - цените остават на равнището от миналия месец;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.1%;
 • здравеопазване - увеличение с 0.1%;
 • транспорт - увеличение с 1.2%;
 • съобщения - намаление с 0.9%;
 • развлечения и култура - намаление с 1.0%;
 • образование - увеличение с 0.4%;
 • ресторанти и хотели - увеличение с 0.5%;
 • разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.3%.
3% годишна инфлация в края на януари 2019 г.

3% годишна инфлация в края на януари 2019 г.

По предварителни данни на НСИ

Хармонизираният с ЕС индекс на потребителските цени за февруари. спрямо януари 2019 г. е 100.3%, т.е. месечната инфлация е 0.3%. Инфлацията от началото на годината е 0.5%, а годишната инфлация за февруари спрямо същия месец на 2018 г. е 2.4% .

Индексът на цените за малката кошница за февруари спрямо януари е 101.0%, а от началото на годината (февруари 2019 г. - декември 2018 г.) е 102.2%.

През февруари цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - увеличение с 2.2%; нехранителни стоки - намаление с 0.2%; услуги - цените остават на равнището от миналия месец.

Еврото няма да предизвика нездравословна инфлация, уверява шефът на БНБ

Еврото няма да предизвика нездравословна инфлация, уверява шефът на БНБ

Състоянието на банковия сектор у нас се подобрява през последните 3 г.