Месечната инфлация е 0.0% според индекса на потребителските цени за януари 2016 г. спрямо последния месец на миналата година.

Според данни на Националния статистически институт годишната инфлация за януари 2016 г. спрямо януари 2015 г. също е 0.0%

Средногодишната инфлация за периода февруари 2015 - януари 2016 г. спрямо периода февруари 2014 - януари 2015 г. е 0.0%.

През януари 2016 г. спрямо предходния месец са се увеличили цените на хранителните продукти и безалкохолните напитки - с 0.8%; на алкохолните напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.5%; цените на развлечения и култура - с 0.2%; и на   ресторанти и хотели - увеличение с 0.3%;

Намалели са цените за същия период на облекло и обувки 2.0%;     жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - намаление с 0.4%; здравеопазване - намаление с 0.1%; транспорт - намаление с 1.7% и образование - намаление с 0.1%;

На равнището от миналия месец остават цените на жилищата, водата, електроенергията, газ и други горива, съобщения