Националния статистически институт (НСИ) отчете намаление на цените на стоките и услугите за март спрямо месец февруари.

Според статистиката през март се наблюдава намаление с 0.5% на хранителните продукти и безалкохолни напитки. Най-голямо е намалението на краставиците - с 19%. Цените на доматите и зрелия лук са поевтинели с 2.8%. Цената на макаронените изделия през март е спаднала с 1.4%, а на минералната вода - с 3%.

Най-голямо увеличение на цените на хранителни продукти през март се наблюдават при цитрусите и южните плодове - с близо 7%. Зелето е станало по-скъпо с 5.2%, а шоколадовите изделия - с 1.8%.

Намалението при облеклата и обувките през месец март е с 0.9%, а алкохолните напитки и тютюневите изделия намалението е с 0.2%.

По-ниски цени се отчитат и при услугите - спрямо февруари, през март се наблюдава намаление на цените в сферата на съобщенията (1.1%), развлеченията и културата - намаление с 2.6%, образование (0.4%) и други.

Според данните на НСИ през март цените на международните полети са поевтинели с 16.5%. Пакетните услуги за почивка и туристически пътувания също регистрират по-ниски цени - намалението там е с 6%, а за услугите по краткосрочно настаняване - 4.4%.

През месец март НСИ отчита повишение на цените на газообразните горива за битови нужди - с 2%, на газта пропан-бутан за ЛТС - с 4.8%, на продукти за лична хигиена - с 3.2%, застраховките - с 1.5% и други.

За същия период НСИ отчита отрицателна месечна инфлация - минус 0.5%.