Брутният вътрешен продукт (БВП) на България е нараснал с 3.4% през първите 3 месеца на 2019 година в сравнение със същия период на предходната 2018 година. Това сочат експресните данни на Националния статистически институт (НСИ) за БВП на страната за периода между януари и март.

Спрямо месеците октомври, ноември и декември на 2018 година НСИ отчита 1.1% ръст на БВП.

3.1% по-висок Брутен вътрешен продукт през 2018 г.

3.1% по-висок Брутен вътрешен продукт през 2018 г.

Ръст само в сектора на услугите

Статистиката показва, че за първото тримесечие на 2019 година БВП достига размер от 23.884 милиарда лева, като реализираната добавена стойност е в размер на 20.301 милиарда лева.

Най-голям принос продължава да има вътрешното потребление, което представлява близо 84% от БВП и се изчислява на 20.042 милиарда лева.

През първото тримесечие на 2019 година бруто капиталообразуването е 3. 820 милиарда лева и заема 16% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително, посочват от института.

Прогнозират икономиката ни да е в топ 3 по растеж в Централна и Източна Европа за 2019 г.

Прогнозират икономиката ни да е в топ 3 по растеж в Централна и Източна Европа за 2019 г.

Следващата година очакваме забавяне на глобалния растеж

За периода между януари и март 2019 година в сравнение с октомври - декември 2018 година българската икономика е нараснала с 1.1%. За същия период брутната добавена стойност е с увеличение от 0.8 на сто.

Принос за регистрирания икономически растеж спрямо четвъртото тримесечие на 2018 година има увеличението на износа на стоки и услуги - с 1.8%, крайното потребление - с 0.3% и бруто образуването на основен капитал - с 0.2%.

През първото тримесечие на 2019 година БВП на годишна база расте с 3.4% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 3%.

Крайното потребление отчита растеж от 3.5%. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст от 2.6% през първото тримесечие на 2019 година спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 5%, а вносът на стоки и услуги - с 1.7%.

Животът поскъпна с 3.7% за година

Животът поскъпна с 3.7% за година

Към април 2019 година