5,095 милиарда евро е държавният дълг на България към края на февруари т.г. Това е цифрата, публикувана на интернет страницата на Министерство на финансите, съгласно водения официален регистър.

68 на сто от тези задължения формират външният дълг на държавата, а 32 на сто - вътрешният. Дълговете на страната заемат 16,1 процента от брутния вътрешен продукт.

От тях 1 618.4 млн. евро вътрешен държавен дълг и 3 476.6 млн. евро външен държавен дълг. В номинално изражение дългът намалява приблизително с 36.0 млн. евро, в сравнение с предходния месец. Намалението се дължи основно на извършените плащания през месеца.

Регистрирано е слабо намаление спрямо януари т.г. с 0,2 на сто, което е намаление с 36 млн. евро.

От началото на годината, общият размер на извършените плащаният от страна на България по главници и лихви на дълга възлиза на 432.9 млн. лв., от които: 158.0 млн. лв. по външния и 274.9 млн. лв. по вътрешния дълг.

Държавно гарантираният дълг през февруари намалява до 567.4 млн. евро, което се дължи основно на валутно-курсова разлика.