От Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) настояват пред председателя на Народното събрание Цвета Караянчева промените в Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСПК), приети в пленарна зала на 18 юли тази година, да влязат в сила преди лятната ваканция на депутатите.

Симеонов за БМФ: "Спасяването на редник Киро"

Симеонов за БМФ: "Спасяването на редник Киро"

Ако тази точка не бъде оттеглена, ще жертват коалицията за едни 58 млн. лева, смята Симеонов

Според бизнеса в преходните и заключителните разпоредби на закона се правят незначителни като обем, но много важни и изключително навременни изменения и допълнения на Закона за енергетиката. "С тях, предвид новите правила за търговия на свободния пазар на електроенергия, се предотвратява вероятното преустановяване на дейност на значителен брой търговци на електроенергия и оттам - опасността от картелиране (вместо допълнително либерализиране) на пазара", обясняват от АОБР. Според тях е от решаващо значение поправките да влязат в сила преди депутатите да излязат в лятна почивка.

Работодателите обясняват още, че със същия закон е внесена поправка в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. С поправката се предвиждат специфични задължения при приватизация да не могат да бъдат вменявани на купувача за повече от 5 години, като изрично се изключват от това ограничение задълженията за запазване на предмета на дейност, седалището, инвестициите и трудовата заетост. Именно тази поправка предизвика значителен обществен интерес, включително призиви за президентско вето, припомнят от АОБР.

Индустриалците искат президентско вето върху закона за горивата

Индустриалците искат президентско вето върху закона за горивата

Законът е неоправдан, прибързан и нарушава редица права

"Призивът, който ние, представителните на национално равнище организации на работодателите, отправяме към институциите е, когато планират своите действия и взимат съответните решения във връзка с влизането в сила на въпросния закон, да се съобразят с необходимостта поправките в закона за енергетиката да влязат в сила час по-скоро. Противното би изложило на сериозен риск повечето търговци на електроенергия за прекратяване на дейността им с всички вредни последици от това за пазара на електроенергия, на който се търгува 70% от потребяваната електроенергия у нас", зоват работодателите.