Българската народна банка запазва на 0.5% размера антицикличния капиталов буфер, които търговските банки трябва да вземат предвид при изчисляването на общата си капиталова адекватност. Той ще се прилага и през третото тримесечие на 2020-а. Това става ясно от съобщението на БНБ днес.

Антицикличния капиталов буфер по принцип се прилага, когато ръста на заемите забележимо изпреварва ръста на Брутния вътрешен продукт, което показва, че банките са прекалено агресивни в апетитите си да поемат допълнителен кредитен риск. Заради такива симптоми в самия край на 2019-а БНБ въведе антицикличен капиталов буфер от 1.5%, който трябваше да започне да действа от началото на 2021-а. За 2020-а предвидения в този момент капиталов буфер бе 0.5% до края на март и 1% за следващите три тримесечия до края на 2020-а.

Заради кризата с COVID-19 обаче през март БНБ отмени планираното увеличение на буфера до 1% и запази нивото му на 0.5 процента. Причината бе, че Централната ни банка искаше да облекчи търговските банки и регулативно да разшири възможностите им за отпускане на нови и предоговаряне на стари кредити, като по този начин им позволи да окажат финансова подкрепа за гражданите и бизнеса. Плановете бяха тази мярка да важи три месеца.

През второто тримесечие, през което действаше намаления до 0.5% антицикличен буфер, икономиката не показа симтоми на съживяване. Напротив, проблемите логично се задълбочиха. В последното си - днешно, решение, обаче, БНБ не намали допълнително антицикличния буфер, а напротив, запази действието му и за следващото - третото, тримесечие на 2020-а. Причините за това са ясно посочени в съобщението на Централната банка.

"Предвид очакваното забавяне на икономическата активност и свързаното с това нарастване на необслужваните кредити, което би оказало натиск върху доходността и капиталовата позиция на кредитните институции, запазването на антицикличния капиталов буфер на ниво от 0.5% през третото тримесечие на 2020 г. допринася за устойчивостта на банковата система", се казва в съобщението на БНБ.

Ситуацията явно е много динамична и принуждава Централната банка да взема само краткосрочни решения за антицикличния буфер, като ги съобразява с конюнктурата на икономиката и на кредитния пазар. Следващото решение за размера на антицикличния буфер, който ще важи за четвъртото тримесечие на годината, БНБ ще вземе в края на септември.