Дали банковата ни система е стабилна ще стане ясно в началото на август. Тогава се очаква да приключи планираният от Българската народна банка (БНБ) преглед на качествата на активите на родните банки. Този срок си постави управителят на Централната банка Димитър Радев по време на десетата годишна среща на бизнеса с правителството под надслов "България в глобалната несигурност".

Радев обясни, че процедурата по проверката вече е започнала и дори има избран чрез тръжна процедура независим консултант. Сега тече изготвянето на методологията, по която ще се извършва прегледа на банките и се очаква до 15-и февруари да е готова.

"Тя ще се базира максимално до тази, която използва Европейската централна банка (ЕЦБ) и ще е поне няколкостотин страници", разкри гуверньорът на БНБ и обясни, че щом методологията ще е готова до средата на февруари, то тогава ще започне реалната проверка на качеството на активите на банките и след това ще се направят стрес тестове.

"Всички активи ще бъдат обект на този анализ. Ще се анализират обаче само кредитните портфейли с най-висок рисков профил", разказа още Димитър Радев. "Очакваме, че прегледът ще потвърди тезата, че нашата банкова система като цяло е стабилна", прогнозира от сега шефът на БНБ.

"Възможни са отделни проблеми", призна Радев, но успокои: "Ние разполагаме със законовата и институционалната рамка да отговорим на тези проблеми". "Имаме и фискален буфер в бюджета, но смятаме, че до него няма да се прибегне", уточни гуверньорът на Централната банка и обеща пред бизнеса: "Работим здраво, готови сме да поемем предизвикателствата."