В края на септември 2016 г. депозитите на неправителствения сектор възлизат на 66.380 млрд. лв. или 74.6% от БВП, като годишното им увеличение е 8.9% (9.6% годишно повишение през август 2016 година).

Припомняме, само за няколко месец депозитите са се увеличили, след като през май месец те бяха в размер на 63,581 млрд. лева в българската банкова система в края на април.

Депозитите на домакинства са 43.833 млрд. лв. или 49.3% от БВП в края на септември 2016 година. Те също се увеличават с 6.7% спрямо същия месец на 2015 г., а 6.9% е годишно нарастване през август 2016 година, съобщават от БНБ.

Депозитите на нефинансови предприятия са 18.586 млрд. лв. (20.9% от БВП) в края на септември 2016 година. В сравнение със същия месец на 2015 г. те се увеличават с 10.5% или с 12.8% годишно повишение през август 2016 година.

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 30.4% на годишна база през септември 2016 година (29.9% годишно повишение през август 2016 г.) и в края на месеца достигат 3.962 млрд. лв. (4.5% от БВП).

През септември 2016 г. широките пари (паричния агрегат М3 2 ) се увеличават на годишна база с 8.7% при годишно нарастване от 8.9% през август 2016 година. В края на септември 2016 г. широките пари са 77.559 млрд. лв. (87.2% от БВП3 ) при 77.514 млрд. лв. към август 2016 г. (87.2% от БВП). Най-бързоликвидният им компонент - паричният агрегат М1 4 , се увеличава през септември т. г. с 14.6% на годишна база (14.5% годишен ръст през август 2016 година).