Държавният фонд "Земеделие" преведе 84 471 000 лева субсидии на тютюнопроизводителите у нас. Субсидиите са стигнали до 41 323 земеделски стопани по Схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ).

Финансовата подкрепа е изплатена в пълен размер за Кампания 2017 на производители, отглеждали сортовите групи "Каба Кулак", "Бърлей", "Вирджиния" и "Басми" през референтния период 2007-2009.

Подпомагането по схемите за преходна национална помощ се извършва съгласно разпоредбите на Наредба № 3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

ДФЗ преведе над 636 млн. лв. на земеделци

ДФЗ преведе над 636 млн. лв. на земеделци

По Схемата за единно плащане на площ

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през поне една от годините, включени в референтния период 2007 - 2009 г. Продукцията им следва да е изкупена и премирана по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ), обясняват от ДФЗ.