Членове на Комисията за финансов надзор и назначена работна група от експерти възобнови работата си по създаване на системата "бонус-малус", съобщиха от Комисията за финансов надзор (КФН).

Работната група по системата "бонус-малус" ще има готовност да представи за обсъждане готовите варианти през есента на 2019 г.

Шофьори и инструктори се обединиха срещу системата "бонус-малус"

Шофьори и инструктори се обединиха срещу системата "бонус-малус"

По думите им собствениците на МПС не са "брашнян чувал"

Целта на системата е да има единни изисквания за коригирането на застрахователната премия. Тя зависи от поведението на водача на автомобила, покрито от застрахователен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност", според чл. 490, ал. 5 от Кодекса за застраховането. От КФН уверяват, че основната идея е да се възползват съвестните "добронамерени" шофьори и да се наказват "високо рисковите".

Системата "бонус-малус" ще повиши цената на автобусните билети

Системата "бонус-малус" ще повиши цената на автобусните билети

Въвеждането на ТОЛ системата също...

Системата "Бонус-малус" персонализира премията, платена от застраховащия/потребителя, като взима предвид поведението на пътя и историята на претенциите. Крайната и най-съществена цел на системата "бонус-малус" е да възпита във водачите на автомобили чувство за отговорност. Това става като се акцентира върху пряката връзка между поведението на пътя и риска от причиняване на вреди от собственика/водача на автомобила.

Питат Борисов колко сме платили за консултанта за системата "бонус-малус"

Питат Борисов колко сме платили за консултанта за системата "бонус-малус"

Писмото е от Йонко Иванов, Христо Радков и Магдалена Милтенова

В новата работна група, и по съвет на международен консултант, са включени експерти от КФН, Министерството на вътрешните работи и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Създаденият експертен екип ще разработи няколко варианта за система. Целта е всеки един от тях да е максимално рационален и прагматичен, и да отчита в най-голяма степен нормалната житейска ситуация на пътя.

Готовите варианти ще бъдат представени и предложени за обществено обсъждане на гражданите, водачите и собствениците на автомобили, както и на всички заинтересовани страни - правителствени, неправителствени организации и застрахователи.