Само 8.1% от предприятията в България продават своите продукти и услуги онлайн. Това сочат резултатите от изследването на Националния статистически институт (НСИ) на информационното общество, в частност електронната търговия, в родните предприятия през 2018 година.

Според данните реализираният оборот на предприятията у нас от търговия онлайн за 2018 година възлиза на 5.2% от общия им оборот.

Най-активни при използването на електронна търговия са големите предприятия с 250 и повече заети лица. 28.5% от тези компании са направили покупки по интернет, а 15.4% от тях продават стоките или услугите си онлайн.

Снимка 393893

Източник: НСИ

По-голямата част от предприятията, които продават стоките и услугите си по интернет, осъществяват онлайн продажби чрез собствен уебсайт, интернет магазин или уебприложение. Това важи за 86.5% от фирмите.

35.3% от всички родни предприятия използват платформи за електронна търговия като eBay, Amazon, Booking.com, eMAG, Alibaba и други, за да реализират продукцията си онлайн.

Падат ограниченията за онлайн пазаруване в чужбина

Падат ограниченията за онлайн пазаруване в чужбина

От днес са в сила нови правила на ЕС

Онлайн търговците най-често правят продажби на физически лица (92.4%), но немалко предлагат своите продукти и услуги на други предприятия или на публични институции (62.8%), пишат още от НСИ.

Относителният дял на фирмите у нас, които осъществяват уебпродажби е 7.3%, а на тези, използващи съобщения от тип EDI - 1.2%.

Увеличение през 2018 година се наблюдава в относителния дял на предприятията, осъществили покупки през интернет.
През 2017 година 17% от фирмите са закупили стоки или услуги чрез уебсайт, уебприложения или съобщения от тип EDI, което е с 4% повече в сравнение с предходната 2016 година.

Фалшиви сайтове ни "вчерняват" Черния петък

Фалшиви сайтове ни "вчерняват" Черния петък

ГДБОП предупреждават онлайн потребителите да внимават

Електронната търговия представлява покупка или продажба на стоки или услуги по интернет и може да бъде осъществена чрез уеббазирани технологии (напр. уебсайт, онлайн магазин, уебприложение) или чрез автоматизиран обмен на данни (съобщения от тип EDI).

Седемте най-често срещани финансови измами онлайн

Седемте най-често срещани финансови измами онлайн

Как да се предпазим от финансовите измами онлайн?