Запазване на условията за ликвидност в банковата система чрез серия от изгодни условия по LTRO 9програма за дългосрочно - до три години, рефинансиране на банковата ликвидност. Защита на постоянния поток на кредити към реалната икономика чрез фундаментално пренастройване на TLTROs (програма за дългосрочно целево финансиране на банките) и увеличаване на програмата за закупуване на активи.

Това са основните елементи на паричната политика, с които ЕЦБ смята да се противопостави на ефектите от коронавируса върху икономиката в Еврозоната, представени от члена на изпълнителния съвет на ЕЦБ Филип Лан.

Той обясни, че програмата за срочно рефинансиране (LTROs) осигуряват нови линии с ниска ставка (процент на депозита) от -50 базисни пункта. Според него, такива мерки за ликвидност са особено важни в условия на повишена несигурност и когато коронавирусният шок също представлява предизвикателства за операционния риск за много участници във финансовата система. По тази програма от началото на годината до момента са усвоени около 3.5 млрд. евро.

Филип Лан заяви, че поради недостига на приходи, с който се сблъсква с малките и средните предприятия (МСП) и недостига на доходи, пред които са изправени домакинствата, ЕЦБ отдава особено значение на програмите, които подкрепят предлагането на кредити.

"Съгласно новите условия за TLTRO III, увеличихме с над 1 трилион евро обема на средствата, които банките могат да заемат от нас, за да предоставят кредит на фирми и домакинства. Това увеличава общия възможен обем на заемите по тази програма до почти 3 трилиона евро. Банките могат да вземат заеми по най-изгодните лихви, които някога сме предлагали, при условие че продължават да вършат работата си по отпускане на кредит към частния сектор. Важна иновация е, че определяйки минималния лихвен процент на 25 базисни пункта под средния лихвен процент по депозитния механизъм, ние ефективно намаляваме разходите за финансиране в икономиката", обясни Лан.

Според него новите условия за TLTRO помагат за значително облекчаване на условията за финансиране, които определят предлагането на кредит, предоставен от банките на фирми и домакинства. По-конкретно, това ще подкрепи банковото кредитиране на засегнатите най-много от разпространението на коронавируса и особено на МСП. "За да гарантираме, че банките ще могат да се възползват пълноценно от нашата подкрепа за финансиране, ние също ще разгледаме допълнителни мерки за облекчаване на обезпеченията, които ЕЦБ приема при отпускането на тези заеми. Добавянето на пакет от допълнителни 120 милиарда евро към нашата програма за закупуване на активи (APP) през останалата част от 2020 г. помага да се гарантира, че кривата на доходност в еврозоната ще остане под контрол.

Ролята на APP - както програмата за придобиване като обезпечение на активи от частния сектор, така и програмата за ценни книжа в публичния сектор - е особено полезна в ситуация, когато инвеститорите търсят сигурни убежища за своите инвестиции", уточни Лан. Към края на февруари 2020-а по програмата за закупуване на активи ЕЦБ е в приела в протфейла си активи за 2.62 трилиона евро, като 2.13 трилиона от тях са държавни и общински облигации на страни от Еврозоната