Европейската комисия одобри проекта за изграждане на 40 км от АМ "Струма".
Общата стойност на отпуснатите средства от Кохезионния фонд на ЕС е 628 млн. лева. Националното съфинансиране е в размер на 111 млн. лева.

Одобреният проект е за изграждането на 40 км от магистралата в участъците Благоевград - Крупник, Кресна - Сандански и тунел "Железница".

Бъдещият лот 3 на АМ "Струма" в 3D снимки

Бъдещият лот 3 на АМ "Струма" в 3D снимки

Участъкът е между Благоевград и Крупник от АМ "Струма"

Припомняме, строителството на лот 3.1 от АМ "Струма" между Благоевград и Крупник започна на 31 август тази година. Към момента изграждането на магистралата е отсечката е в начален етап на изпълнение. Около месец по-късно започнаха и строителните дейности на лот 3.3 от АМ "Струма" между Кресна и Сандански. Очаква се скоро строителството да достигне 50% напредък.

Припомняме и че в момента се провеждат обществените поръчки за изграждането на тунел "Железница", с прогнозна стойност 250 млн. лева. Участъкът е разделен на три лота, а срокът за изпълнението им е редуциран на 3 години.

Екологичният съвет одобри Източния вариант за АМ "Струма"

Екологичният съвет одобри Източния вариант за АМ "Струма"

Екосъветът взел предвид всички становища и мнения по въпроса

С друго решение ЕК одобри предложеното от българска страна изменение на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020. С промените се прецизира обхвата на жп проектите, заложени за финансиране по програмата, като отпадат жп участъци, за които вече има осигурено финансиране от Механизма за Свързана Европа (МСЕ). Става въпрос за жп отсечките Волуяк - София - Елин Пелин, Костенец - Септември и жп възел Пловдив, които ще се изграждат със средства от МСЕ.

Предвижда се разширение на обхвата на проекта за подготовка на жп линията Радомир - Гюешево, което цели да се слее проектът по цялото направление от София до границата с Република Македония. Изменен е също и проектът за реконструкция на гарови комплекси по основната TEN-T мрежа, като жп гара Чирпан се заменя от жп гара Карнобат.