Висшият експертен екологичен съвет (ВЕЕС) при Министерството на околната среда и водите одобри осъществяването на инвестиционното предложение за изграждане на трасето на Лот 3.2 от АМ "Струма" по т. нар. Източен вариант.

Бъдещият лот 3 на АМ "Струма" в 3D снимки

Бъдещият лот 3 на АМ "Струма" в 3D снимки

Участъкът е между Благоевград и Крупник от АМ "Струма"

Припомняме, Източният вариант разделя движението на две самостоятелни и раздалечени едно от друго пътни платна. В посока Гърция трасето ще преминава по съществуващия път I-1 (Е-79), през Кресненското дефиле, а трасето за София ще бъде по нов терен, на изток от дефилето.

Предвид силния обществен интерес решението на екосъвета е било взето след провеждането на експертна дискусия.

Екологичният съвет е взел предвид постъпилите Оценки на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и с различните становища, позиции, мнения и възражения по различните варианти на изграждането на трасето.

Представят пет варианта на строежа на АМ "Струма" през Кресненското дефиле

Представят пет варианта на строежа на АМ "Струма" през Кресненското дефиле

Обсъждат предложенията през септември

Съветът се е съобразил и с резултатите от проведените обществени обсъждания и заключенията на независимите експерти от извършените ОВОС и Оценката за съвместимост с предмета и целите за опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000.

В процеса на вземане на решение съветът е бил подпомогнат от представители на научната общност и други експерти.

С взетото решение по ОВОС за одобряване на Източен вариант Г 10.50 на трасе на Лот 3.2 на автомагистрала "Струма" са предписани задължителни за изпълнение условия и мерки по Закона за опазване на околната среда при всичките етапи по реализацията на инвестиционното предложение.

Кресна не одобрява плана за лот 3.2 на АМ "Струма"

Кресна не одобрява плана за лот 3.2 на АМ "Струма"

Кресненското дефиле да си остане като алтернативен път

Припомняме, че жителите на Кресна се обявиха против т. нар. Източен вариант за изграждането на АМ "Струма", защото по този начин няма да съществува алтернативен път, по който може да се избегнат евентуални такси по магистралата.

С пари за магистрала "Хемус" строят "Струма"?

С пари за магистрала "Хемус" строят "Струма"?

Има риск за строежа на магистралата, призна транспортния министър Московски