Да се работи за увеличаването на доходите е по-важно от диференцирането на ставките за ДДС. Цените на стоките и услугите винаги се покачват, а отстъпките за един сектор често стават за сметка на друг. Това заяви пред БНТ министърът на икономиката Емил Караниколов.

По думите на министъра неговата идея да има данъчно облекчаване за научната и развойната дейност идва с важно условие. Той предлага подобна дейност да се освободи от данък печалба срещу задължение за двойно реинвестиране - инвестиция в наука, образование и развойна дейност.

Караниколов приема възможността за диференцираната ставка на ДДС

Караниколов приема възможността за диференцираната ставка на ДДС

Икономическият министър мисли за освобождаване от данък печалба на науката

Приоритетът на държавата трябва да е увеличаването на доходите, защото цените на стоките и услугите неминуемо се увеличават, посочи Караниколов.

Според него изграждането на суперкомпютър в София показва, че в България има квалифицирани кадри, а наличието му ще позволи високотехнологични инвестиции в страната.

"Този компютър ще покаже на инвеститорите във високите технологии, че могат да използват България", обясни министърът.

Той изтъкна още, че родният бизнес се е научил да работи с Китай. Ключовите сфери, с които страната ни ще общува и работи с Китай, са търговия и туризъм.

С промени в данъците да стимулират инвестициите, а не потреблението

С промени в данъците да стимулират инвестициите, а не потреблението

Преотстъпването на данък печалба изглежда ефективен и неутрален към всички играчи на пазара данъчен стимул за по-голяма инвестиционна активност