След като предприемачът Ивайло Пенчев, шеф на компанията за катерачни стени Walltopia по казуса, обвини Комисията за финансов контрол (КФН) за упражняване на институционален натиск чрез измислена проверка на онлайн платформата за търгове Auxionize, от КФН излязоха с категорично становище, че все пак в дейността на компанията са открити нарушения.

Основно те са свързани с част от бизнеса й или по-конкретно с предлагани застрахователни услуги. Фирмата предлага интернет платформа за търгове, при които печели офертата с най-ниска цена.

В нея клиенти завяват какво търсят, докато доставчици на дадената стока или услуга предлагат своите оферти.

Проблем се оказаха регистрирани търгове за застрахователни услуги или по-конкретно 101 обяви от над 10 000 общо в платформата.

"В хода на извършената проверка на платформата Окшънайз (Аuxionize) беше установено, че лица, които не притежават лиценз за застраховател, нито са регистрирани като застрахователни посредници, системно са участвали и са наддавали в търгове за застрахователни продукти, организирани от платформата", посочват от КФН в доклада си по случая.

В 11 от 101 проверени оферти са участвали такива лица. Според регулатора при тези наддавания полиците са били издавани чрез застрахователни посредници, които не са участвали в търговете и за които клиентите не знаят, че продуктът ще се разпространява именно чрез тях.

Също така е установено, че 6 от 8-те застрахователя, които са спечелили търгове за застрахователни продукти в платформа Аuxionize, не са се регистрирали сами и нямат представа кой ги е регистрирал и е предлагал от тяхно име техните застрахователни продукти.

"Установено е, че платформата Аuxionize е изпращала покани за участие в търгове, свързани със застрахователни продукти, до лица, които не притежават лиценз за застраховател, нито са регистрирани като застрахователни посредници, с което също се нарушават разпоредбите на Кодекса за застраховането за разпространение на застрахователни продукти", става още ясно от проверката на КФН.

От държавния регулатор намират проблем и в критериите, по които се избират победителите в търговете. Според него класирането на застрахователните продукти става, без да бъдат отчитани техните специфики.

Документът, публикуван от комисията днес, е само доклад по случая. Предстои по него мнение да изкаже ръководството на компанията. Ще минат още няколко етапа от процедурата, преди регулаторът да излезе с окончателното си решение по случая. Тогава ще стане ясно и дали фирмата ще бъде санкционирана.

Припомняме, това не е първата битка на Ивайло Пенчев. Преди няколко месеца той обвини в немарливост ръководството на "София тех парк", което доведе и до смяна на управлението.