Минималната работна заплата остава 460 лева. Това стана ясно, след като Министерския съвет прие постановление, с което потвърди определянето от 1 януари 2017 г. на минимална месечна работна заплата за страната.

С това постановление се отменя обжалваното пред Върховния административен съд и действащо до сега Постановление №22 от 26.01.2017 г. на МС за определяне на минималната работна заплата за страната.

Обжалват решението на ВАС за минималната заплатата

Обжалват решението на ВАС за минималната заплатата

По-голям е проблемът, свързан с механизма за определянето ѝ

Правителството предприе необходимите действия за консултиране на проекта в Националният съвет за тристранно сътрудничество.

Това означава, че от 1 януари 2017 година минималната работна часова ставка остава 2.78 лв.

Повишението на минималната работна заплата се дължи на икономическият растеж, устойчивите темпове на БВП през последните години, увеличаване броя на заетите и ръстът на средната работна заплата в страната, допълват от МС.