От януари тази година размерът на минималната работна заплата става 460 лева. 

Това стана ясно в края на миналата година след заседание на Министерски съвет.

С увеличението, което е 9,5% спрямо размера й през миналата година година, "ще се мотивират търсещите работа".

Освен това ще се гарантира по-добро задоволяване на потребностите на наетите на минимална работна заплата и техните семейства, се казва още в решението.

Според информацията за повишаването е способствал икономическият растеж, както и устойчивите темпове на БВП.

Също така минималната ставка за един час работа ще бъде 2,77 лв.

С друго постановление правителството пък определи и нов размер на линията на бедност за страната. Тя вече е 314 лв., което е с 14 лв. повече.

Линията на бедност се определя на база на методика, утвърдена от МС. Показателят се изчислява в зависимост от данните в изследването "Наблюдение на домакинските бюджети", което се прави ежегодно от родната Статистика.

Линията на бедност се използва като параметър при формирането на социалната политика за доходите.