Минималната заплата вече е 650 лева, съобщава БНР.

Това е с 40 лева повече спрямо 2020 година.

С 10% пък се увеличават бюджетните заплати. За новата година се предвиждат средства за осигуряване на увеличението с 30% от 1 август 2020 г. на заплатите в администрациите, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията.

Относно месечните детски надбавки новото е, че семействата с доход до 410 лева на човек ще получават по 40 лева месечна помощ за отглеждане на едно дете, а за две - 90 лева.

БСК: При 300 лева минимална пенсия половината пенсионери ще получават такава

БСК: При 300 лева минимална пенсия половината пенсионери ще получават такава

Над 500 млн. лв. пропуснати доходи за Сребърния фонд изчислява Димитър Бранков

Месечната помощ за най-нискодоходните семейства с три деца е в размер на 135 лева, за четири деца - 145 лева, като за всяко следващо дете помощта за семейството расте с 20 лева. В случай че доходът на член от семейството е между 410 и 510 лева, помощта е 80% от сумата на месечните надбавки за децата на най-нискодоходните семейства. Месечната помощ за отглеждане на близнаци е 75 лева.

Месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане е между 930 и 350 лева. Еднократната помощ за ученици в 1 и 8 клас е 300 лева. През тази година е заложен 17% ръст на учителските заплати и 15% на възнагражденията в МВР.

На пенсионерите с пенсия от 300 до 369 лева включително ще се отпусне еднократна годишна финансова подкрепа за храни в размер на 120 лева.

От 1 януари влиза в сила и новата минимална пенсия. Тя вече е 300 лева вместо досегашните 250 лева. Максималната пък става 1 440 вместо досегашните 1200 лева.

Минималната заплата става 650 лв. от 1 януари 2021 г.

Минималната заплата става 650 лв. от 1 януари 2021 г.

Увеличението е с 6,6% в сравнение с настоящата година

Продължава плавното покачване на възрастта и стажа за пенсиониране. Жените ще излизат в пенсия на 61 години и 8 месеца с 36 години стаж, а мъжете - на 64 години и 4 месеца и 39 години стаж. Всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2020 г., ще бъдат осъвременени с прогнозен процент от 5%, считано от първи юли 2021 г.

За януари, февруари и март се предвижда да продължи изплащането на добавка от 50 лева към пенсиите на всички пенсионери.

650 лева става минималният месечен размер на осигурителният доход за самоосигуряващите се, а този за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители остава 420 лева.

Максималният осигурителен доход от 3000 лева се запазва.

Минималното дневно обезщетение за безработица ще бъде 12 лева, а максималното - 74.29 лв.

Обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст остава 380 лева.