Над 30 млн. лева са събрали синдиците на Корпоративна търговска банка за една седмица.
Това показва седмичният отчет на синдиците от първата седмица на месец март. Това е последната седмица, в която Лазар Илиев изпълняваше задълженията си на синдик на КТБ.

От миналия петък той вече не изпълнява тази длъжност, след като финансовият министър Владислав Горанов се закани да направи проверка и промени заради сгрешените списък с партиите. Засега официално обяснение защо Илиев вече не е в състава няма.

Промяната в състава на синдиците на Корпоративна търговска банка не е отразена в отчета с изключение на факта, че той е подписан от другите двама - Кристи Маринова и Ангел Донов.

Миналата седмица синдиците са окомплектовали направените възражения срещу списъка с вземанията на кредиторите, доказателствата по тях и наличните доказателства в банката в несъстоятелност.

По отношение на казуса с "Аликс партнърс" и предаването на доклада им за четене в секретната секция на парламента, синдиците са отчели "многократни разговори и размяна на официална кореспонденция по повод актуални теми, свързани с изготвения от тях доклад".