23 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки за 2 470 273 лв. са открили от Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), съобщиха от АДФИ.
Това е значително по-малко от първото тримесечие на 2018 г., когато бяха установени 79 случая на обща стойност 14 582 819 лв., поясняват от агенцията.

Финансовите инспектори идентифицираха 39 "индикатора за измама" по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавна финансова инспекция.

От АДФИ хванали нарушения за 10 млн. лева

От АДФИ хванали нарушения за 10 млн. лева

Предотвратените вреди на бюджети са в размер на 4 486 766 лева

Информацията е на база на всички инспекции от второто тримесечие на 2018 г. За този срок от Агенцията са приключили 135 финансови инспекции, които са с 34 повече от предходното тримесечие.

АДФИ проверява МВР за противоударните каски

АДФИ проверява МВР за противоударните каски

Сигналът за нередности в обществена поръчка бе подаден от Антикорупционния фонд

За констатираните през тримесечието нарушения се съставиха един акт за начет и 238 акта за установяване на административни нарушения, свързани с прилагане на Закона за публичните финанси, Закона за обществените поръчки, Закона за счетоводството, Закона за държавната финансова инспекция, Закона за общинския дълг и др.

От април до юни финансовите инспектори на АДФИ провериха 259 обществени поръчки на обща стойност 373 578 749 лв. Проверените договори през този период са 1 498 или с 800 повече от предишното тримесечие.

Обществени поръчки за над 5 млн. лева са в нарушение, установи АДФИ

Обществени поръчки за над 5 млн. лева са в нарушение, установи АДФИ

55 проверки са по сигнал, 37 - по план