Наложително е подкрепата за бизнеса за запазване на съществуващата заетост на работници или служители чрез осигуряване на финансов ресурс на работодатели от засегнатите сектори и икономически дейности вследствие на пандемията от COVID-19 да продължи до края на 2021 г. и с хоризонт за 2022 г. Това заявиха експертите от работодателската организация Съюз за стопанска инициатива (ССИ).

От ССИ уточняват, че за много предприятия и за цели отрасли възстановяването от кризата все още не е започнало или върви с бавни темпове - около 31 % от анкетираните в края на м. юни и началото на м. юли 2021 г. членове на организацията, макар да съобщават за началото на възстановителните процеси, все още не са достигнали нивата отпреди кризата, а при 15 % не е започнало още възстановяване.

За други сектори възстановяването върви бързо, а част от предприятията дори са надхвърлили нивата от 2019 г. Това създава дисбаланс на пазара, прави кризата асиметрична, което е изключително неблагоприятен сценарий. Затова трябва да се осигури адекватна подкрепа за реално засегнатите от кризата, които все още изпитват затруднения и не са се възстановили. Те отдавна са предупреждавали, че по отношение на мерките за справяне с икономическата криза трябва да се работи с хоризонт, защото един от основните проблеми на бизнеса във връзка с кризата е липсата на предвидимост.

АИКБ с призив за спешна актуализация на бюджета

АИКБ с призив за спешна актуализация на бюджета

Обръщат внимание на шивашкия сектор като "последен окоп на заетостта"

Според Виолина Накова, председател на ССИ, ако предвидената актуализация на държавния бюджет на България за 2021 г. чрез отделянето на допълнителни средства за справяне с неблагоприятното въздействие върху икономиката чрез програми за подпомагане на бизнеса и за осигуряване на заетост, не бъде осъществена, това ще доведе до затваряне на бизнеси и до увеличаване на безработицата в определени сектори.

Анализите на ефектите от прилаганите досега мерки за преодоляване на икономическите последици от кризата показват, че тези мерки дават резултати. В този смисъл подкрепа е ключова за сектори като градското хотелиерство, въздушните превози, товарните превози и други експортно ориентирани сектори, които са лесно податливи на колебанията на външните пазари.

Според експертите на организацията при икономическа криза е важно да се стимулира потреблението. Те подкрепят предвидените в актуализацията на бюджета допълнителни средства за прилагането на мерки и социална подкрепа на правоимащите лица и семейства, с оглед недопускане на социално напрежение при усложняване на епидемичната и оттам на икономическа обстановка в страната, включително за обезпечаване на нова целева мярка за компенсиране на ниския размер на дохода на най-уязвимата възрастова група пенсионери; за обезпечаване разходите за изплащане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст за периода октомври-декември 2021 г.; за обезпечаване разходите за целеви помощи за отопление и за обезпечаване на разходи по механизма за личната помощ.

Румен Радев недоволен, че НС и партиите продължават да се бавят с актуализацията

Румен Радев недоволен, че НС и партиите продължават да се бавят с актуализацията

Две кризи ще доминират през есента у нас - здравна и мигрантска

Предвид създалата се извънредна епидемична обстановка в страната в резултат на пандемията от COVID-19 и очакванията за скорошно развитие на четвъртата вълна, трябва да бъде предвиден и допълнителен финансов ресурс за осигуряване на мерките в областта на здравеопазването, свързани с преодоляването на пандемията, включително за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на коронавируса, за поставяне на ваксини на здравно неосигурените лица, за закупуване на лекарства, отбелязват от ССИ.

Те обръщат внимание и на очаквания засилен миграционен натиск, който изисква промяна на бюджетните разчети. Това е един много сериозен проблем, за решаването на който трябва да се предприемат своевременни действия, защото отражението му върху обществото в условията на нова вълна от COVID-19 може да бъде изключително негативно и да катализира задълбочаване на икономическата криза.