Депутатите приеха на второ гласуване законопроекта за денонсиране на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав и на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество. Вносител е Министерски съвет.

Народните представители гласуваха със 105 гласа "За", 37 гласа "против", без въздържали се.

Единствено депутатът от "Възраждане" Николай Дренчев призова народните представители да преосмислят решението си България да излезе от двете международни банки и доколко релевантно и добро ще е то за страната ни.

България излезе от две международни банки

България излезе от две международни банки

Международната инвестиционна банка и Международната банка за икономическо сътрудничество

В законопроекта се денонсира прекратяването на членството на Република България в МИБ и МБИС следва да се извърши съгласно процедурите, предвидени в споразуменията за учредяване на институциите, и в съответствие с относимите вътрешноправни процедури. Процедурата по прекратяване членството на Република България в МИБ и МБИС изисква денонсиране от страна на Народното събрание на международните договори за учредяване на двете институции. Съгласно чл. 8 от Устава на МИБ и чл. IX от Споразумението за организацията и дейността на МБИС всяка страна може да прекрати членството си в банките, след като уведоми за това управителните органи на двете институции най-малко шест месеца предварително.

Депутатите увеличиха капитала на страната в Черноморската банка

Депутатите увеличиха капитала на страната в Черноморската банка

Решението бе взето единодушно

Полша, Чехия, Словакия и Румъния вече са денонсирали Споразумението за учредяване на МБИС, а Чехия, Словакия и Румъния са денонсирали Споразумението за основаването на МИБ, като датата, от която денонсирането влиза в сила, е шест месеца от датата на постъпване на официалните уведомления в двете финансови институции. В тази връзка, в края на януари 2023 г. Полша, Чехия и Словакия окончателно ще прекратят членството си в МБИС, а Чехия и Словакия в МИБ. До края на юни 2023 г. се очаква и Румъния да прекрати членството си в двете банки.

Към настоящия момент не са ясни конкретните финансови условия, при които държавите, заявили официално намерението си за оттегляне от МИБ и МБИС, ще прекратят членството си в двете институции.

Правителството одобри гаранционно споразумение между България и нидерландска банка

Правителството одобри гаранционно споразумение между България и нидерландска банка

Банката може да отпусне заем за финансиране на реверсивна газова връзка със Сърбия