400 милиона лева повече за здраве дава държавата в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2020 г. Общо фондът ще разполага с общо 4,745 милиарда лева.

Най-много ресурс ще има за болниците. Повече от половината от допълнителните средства ще отидат за лечебните заведения, като с тези пари се очаква да се увеличат и заплатите на медицинските специалисти. Повече средства са отделени и за първичната и специализираната извънболнична помощ. 

Бисер Петков се надява на по-висок ръст на пенсиите

Бисер Петков се надява на по-висок ръст на пенсиите

Синдикатите искат по-високи обезщетения за майчинство и безработица

Увеличават се и разходите за изследвания, дентална помощ и лекарства. Най-голям дял от увеличението ще отиде за болнична медицинска помощ - 230 милиона лева и за лекарства - 130 милиона лева.

Лимитите в болничната и извънболничната медицинска помощ остават.

За пръв път през следващата година, НЗОК ще плаща за протези и помощни средства, които досега се финансираха от НОИ. Разходите за издръжка на НЗОК през 2020 година ще са 70 милиона лева и бележат значителен ръст, в сравнение с 2019, когато са 53 милиона лева

Образованието - най-големият приоритет в бюджет 2020

Образованието - най-големият приоритет в бюджет 2020

От 1 януари минималната работна заплата става 610 лева, срещу което е КРИБ