Фондът на фондовете влага още 56.3 млн. лв. в малки и средни предприятия, засегнати от пандемията от коронавируса.

Това е следващата антикризисна мярка на Фонда след обявения през миналата седмица гаранционен инструмент за малки и средни фирми за близо 158 млн. лв

Допълнителната сума ще бъде инвестирана чрез съществуващи инвестиционни инструменти на Фонда за малки и средни компании, включително чрез фондовете за ускоряване и начално финансиране и за рисков капитал. Това ще стане при определени условия, след като бъдат преразгледани договорите с избраните чрез обществени поръчки финансови посредници.

Увеличават капитала на Фонда на фондовете с 375 000 лв.

Увеличават капитала на Фонда на фондовете с 375 000 лв.

Чрез издаване на поименни акции с номинална стойност 1 лев.

От Фонда напомнят, че в края на април са получили одобрение от Европейската комисия за облекчаване на условията по дяловите инструменти и осигуряване на подкрепа за малките и средни предприятия и стартиращите компании. При инвестирането на новите 56.3 млн. лв. ще отпадне задължението на финансовите посредници да привличат независими частни инвеститори.

Допълнителният ресурс е по Оперативна програма "Иновации и конкурентност" 2014-2020, предвиден първоначално за Фонд за технологичен трансфер.

Заради ситуация с коронавируса обаче се наложи Фондът да прекрати обществената поръчка за избор на посредник за ФТТ, така че с освободения ресурс ще се даде възможност на повече малки и средни фирми да продължат своята дейност, без да спират инвестиционните си програми.