Подновяват преговорите за методиката, по която се формира минималната заплата. Това ще стане още тази седмица, обяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков пред БНР.

Той очаква до средата на годината да има споразумение със синдикатите и работодателите. Спорните въпроси в споразумението е съотношението между минималната работна заплата и средната работна заплата. Целта ми ще бъде отново да седнем заедно със социалните партньори и да търсим постигане на споразумение, заяви Петков, който до скоро беше председател на НОИ.

Ако има споразумение и ясни показатели, индикатори, процедури за договаряне на равнището на Минималната работна заплата, би трябвало да отпаднат тези периодично повтарящи се и проявяващи се несъгласия. Те са по отношение на това дали се "помпа" минималната заплата или тя не е достатъчно висока.

Предстои да започне договарянето на минималните осигурителни прагове, след като миналата година тя не се състоя поради оттегляне на работодателските организации от преговорите. Едно от условията за връщане на праговете, което бе поставено, бе приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата, допълни Петков.

610 лева да е минималната работна заплата от 1 януари 2020 година, предвиждат в МФ

610 лева да е минималната работна заплата от 1 януари 2020 година, предвиждат в МФ

В средносрочната бюджетна прогноза за 2018-2020 година МРЗ да стане 510 лв. от 2018

Според социалния министър, вносът на работна ръка от Молдова и от Украйна не би оказал дъмпинг върху пазара на труда у нас и наемането на местна работна ръка. Това е една възможност, която Законът за трудовата интеграция и трудовата мобилност дава на българските работодатели, изтъкна Петков.

Петков обеща, че основателните искания на родителите на деца с увреждания ще бъдат внимателно изслушани. Ще се търси възможност за удовлетворяването им, увери още Бисер Петков.

Бизнесът против ежегодна актуализация на МРЗ

Бизнесът против ежегодна актуализация на МРЗ

Щяло да има икономически необоснован ръст на заплатите

Не мога да твърдя, че по отношение наброя на инвалидните пенсии се отклоняваме чувствително над стойностите и равнищата в други осигурителни системи. Проблемът е в неефективността на модела, това не се оспорва от никого, допълни Бисер Петков.

Според него, за да бъде моделът на интеграция на хората с увреждания по-справедлив, трябва да се приложи комплексен индивидуален подход и тези хора да се включат пълноценно на пазара на труда.