Първа инвестиционна банка (Fibank) е погасила 775 милиона лева, в това число 25 млн. лв. лихви, от получената през юни 2014 г. ликвидна подкрепа от 1.2 млрд. лева. Това съобщават от банката.

От банковата институция поясняват, че оставащата част от 450 млн. лв. е дължима до края на май 2016 г., съгласно одобрения от Европейската комисия план.

В съобщението до медиите се припомня, че още през май миналата година, съгласно одобрения план, банката е поела ангажимент пред ЕК за усъвършенстване на корпоративното си управление и управлението на риска.

През юни 2015 г. е избран нов независим член на Надзорния съвет на Fibank в лицето на Юрки Коскело, който е работил повече от 20 години в Международната финансова корпорация (IFC) към Световната банка. С назначението му се цели да бъде постигната по-голяма независимост и прозрачност в съответствие с утвърдените международни практики на Европейската комисия и IFC.

В края на ноември тази година банката е представила пред обществеността и своята нова организационна структура. От Първа инвестиционна банка посочват, че новата структура отговаря на всички изисквания на Европейската комисия и отразява препоръките на дългогодишния партньор на банката в лицето на Международната финансова корпорация (IFC) към Световната банка.

Fibank (Първа инвестиционна банка) е третата след УниКредит Булбанк и Банка ДСК по големина на активи банка в България. Тя е на трето място по депозити от физически лица и домакинства. Банката е на второ място по отпуснати кредити на бизнеса в България след УниКредит Булбанк, става ясно още от съобщението.