Правителството е дълбоко безидейно за какво могат да се оползотворят парите за модернизацията на страната. Това заявии пред БНР доц. Григор Сарийски, д-р на икономическите науки от БАН, по повод новата версия на Националния план за възстановяване на страната, изготвен от управляващите.

Според него не може да има особени очаквания от този план.

По думи на доц. Сарийски концепцията е правилна, но проблемът ще е изпълнението ѝ и показателите, по които ще се изпълнява.

Планът за възстановяване от кризата бил писан на планета, управлявана от Тодор Живков

Планът за възстановяване от кризата бил писан на планета, управлявана от Тодор Живков

Според Христо Иванов в плана липсва ясна визия за енергийния преход и зелената икономика

Той обясни, че са заложени цели в сферата на добрите пожелания, за които няма обосновка как ще бъдат постигнати. Експертът уточни, че единият от критериите в регламента за финансиране е създаване на взаимовръзка между целите и тяхната обосновка.

Доц. Сарийски посочи, че бележките на бизнеса са били взети предвид при втората редакция на плана и парите за саниране са били намалени, а са създадени три фонда за финансиране на малките и средни предприятия.

По негови думи идеята на този проект е запазване на консуматорския подход на управляващите - Европа дава едни пари и ние трябва да ги усвоим.