Българската народна банка пуска нова 50-левова банкнота. Тя влиза в обращение от 1 ноември като законно платежно средство.

Общият дизайн и основните елементи на банкнотите от новата серия се запазват без съществени изменения спрямо досегашните банкноти.

Въведените промени в новата банкнота са:

Допълнителен знак за незрящи граждани - състои се от четири дебели и седем тънки линии, разположени под ъгъл на двете къси страни на банкнотата.

Холограмна лента с оптични ефекти - редуващи се при промяна на ъгъла на наблюдение изображения на птица и Икар; цветен холограмен портрет на Пенчо Славейков; книга, променяща цвета си от златисто към зелено при промяна на ъгъла на наблюдение; динамичен ефект "пламък" с промяна на цвета от златисто към зелено при промяна на ъгъла на наблюдение и обемно триизмерно изображение на числото 50.

Мастило с оптичен ефект - числото 50 е отпечатано с променящо цвета си мастило с динамичен ефект "пламък", което при промяна на ъгъла на наблюдение се променя от златисто към зелено.

Осигурителна нишка - вградена в хартията и частично излизаща от обратната страна със светъл повтарящ се текст "БНБ 50" и с динамичен ефект "пламък", променяща цвета си от златисто към зелено. Изображението на повтарящия се текст "БНБ 50" се чете от лицевата страна при поставяне на банкнотата срещу източник на светлина.

Воден знак с висока резолюция - наблюдава се при поставяне на банкнотата срещу източник на светлина. Състои се от полутоново изображение с висока резолюция на портрета на Пенчо Славейков. Изображенията се наблюдават и от обратната страна на банкнотата.

50-левовите банкноти, емисия 1999 г. и емисия 2006 г., продължават да са в обращение заедно с новите банкноти, емисия 2019 г.