Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица са нараснали с 8.9%. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) за третото тримесечие на 2018 година спрямо същия период на миналата година.

Увеличението на разходите за индустрията е с 9.6%. В сектора на услугите разходите са нараснали с 6.8%, а в строителството - с 10%.

Снимка 396689

Източник: НСИ

ДБГ: 350% увеличение на водата за бизнеса означава поскъпване на всички стоки

ДБГ: 350% увеличение на водата за бизнеса означава поскъпване на всички стоки

ДБГ викат КЕВР на среща за новата цена на водата за бизнеса

През месеците юли, август и септември 2018 година най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори "Култура, спорт и развлечения" - с 15.6%, "Образование" - с 14.8%, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 13.7%.

Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори "Операции с недвижими имоти" - с 1.2%, "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 2.5%, и "Финансови и застрахователни дейности" - с 4.4%.

70% от фирмите у нас ще дават коледни бонуси

70% от фирмите у нас ще дават коледни бонуси

23% от работодателите планират по-ниски бонуси тази година

През третото тримесечие на 2018 г. спрямо третото тримесечие на 2017 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 8.6%, а разходите извън тези за възнаграждения - с 10.3%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 15.0% за "Култура, спорт и развлечения" до 1.8% за "Операции с недвижими имоти".

Работодателите обединени срещу повишаване на МРЗ

Работодателите обединени срещу повишаване на МРЗ

Няма единно мнение за цената на нощния труд и за помощи за деца-сираци