С 11.8% повече пари управляват пенсионните фондове спрямо миналата година и вече активите им възлизат на над 13 милиарда лева.

Данните на Комисията за финансов надзор за първото шестмесечие на 2018 година показват, че общият им размер е достигнал 13 107 047 000 лева и затвърждават тенденцията от последните няколко години на сериозно нарастване на управляваните средства.

Тази сума включва активите и за трите вида фондове - универсални, професионални и доброволни. Само през последните 5 години нетните активи са се увеличили с над 92%, а през последните 10 години - с 470%, пише Money.bg.

Ръст на нетните активи по години (в лева)

Активите нарастват по два начина - чрез ежемесечните осигурителни вноски на всеки един работещ и чрез управлението им от страна на пенсионните дружества, които имат задача да ги инвестират и увеличават. 

Броят на осигурените към края на полугодието също расте, като възлиза вече на 4 637 594 души, или ръст от 2,45% спрямо година по-рано. Ръстът на осигурените в трите вида фондове през последните 5 години възлиза на 10.7%, а през последните 10 години - на 37.8%.

Ръст на броя осигурени по години