След дълги съдебни битки с фирми и банки, протестиращи срещу първата сметка за разпределение, изготвена от синдиците на Корпоративна търговска банка Ангел Донов и Кристи Маринова, най-накрая те ще започнат да плащат на кредиторите на фалиралата кредитна институция.
Става дума за 570 млн. лева, от които всеки кредитор с прието вземане ще може да получи своя дял.

Плащането започва от 9 май 2019-а чрез клоновата мрежа на "УниКредит Булбанк" АД, като таксите и комисионите за извършваните операции се дължат от лицата, получаващи средствата, и са съгласно тарифата за таксите и комисионите на "УниКредит Булбанк" АД.

Синдиците на КТБ уточняват, че всеки кредитор на КТБ АД (н) може да провери каква е разпределената му за изплащане сума в Търговския регистър по партидата на КТБ АД (н), ЕИК 831184677, в раздел "Обявени актове несъстоятелност". Подробно описание на стъпките за достигане до публикуваната в Търговския регистър частична сметка за разпределение и начина на получаване на разпределените между вложителите на КТБ АД (н) средства, включени в частичната сметка за разпределение, може да бъде открита на интернет страницата на банката: www.corpbank.bg, в раздел "Въпроси и отговори".

Що се отнася до претенциите, които няколко банки и фирми имат към въпросната сметка за разпределение, по тях все още няма съдебно решение. Това протакане на делото по въпросните претенции спъваше дълго време плащането на парите.

Синдиците на КТБ получиха нови законови улеснения

Синдиците на КТБ получиха нови законови улеснения

Все още нито синдиците, нито контролиращият ги Фонд не са публикували отчети за разходите по несъстоятелността

След като наскоро Народното събрание гласува поправки в Закона за банковата несъстоятелност, синдиците получиха право да плащат на кредиторите на КТБ от одобрената сметка за разпределение, без да чакат приключване на делото. Донов и Маринова обаче са длъжни до приключването на въпросния съдебен спор да заделят средства, които да покриват претенциите на лицата, протестиращи сметката.
С такива средства синдиците на КТБ разполагат, защото преди време при обсъждането на промените в Закона за банковата несъстоятелност парламентарната комисия по бюджет и финанси Донов и Маринова заявиха, че по сметката на КТБ са натрупани 830 млн. лева.