Държавният бюджет към 31 март все още не е повлиян от кризата с Covid-19 и Министерството на финансите отчита излишък от 1.27 млрд. лв. към края на първото тримесечие.

Приходите в бюджета към 31 март се очаква да бъдат в размер на 11 млрд. лв., което е ръст със 150 млн. лв. на годишна база. Увеличението идва главно по линия на еврофондовете. По-ниско е изпълнението на приходите от корпоративни данъци във връзка с удължаване на сроковете за плащането им заради въведеното извънредно положение.

Разходите възлизат на 9.7 млрд. лв., което е 20.8% от годишния разчет и увеличение с около 700 млн. лв. спрямо март 2019 г. Нарастването се дължи основно на по-високия размер на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г.), както и по-висок размер на капиталовите разходи, разходите за персонал, разходите за субсидии и др.

Данните към март 2020 г. все още не са повлияни от ефектите от коронавируса както в приходите, които ще се проявят в следващите месеци вследствие променената икономическа среда в България и света, така и от ефектите в разходите, свързани с насочването на допълнителен ресурс за изпълнение на набелязаните извънредни мерки, с изключение на най-незабавните от тях.

Междувременно правителството прие предложението на финансовото министерството за актуализация на държавния бюджет. То предвижда увеличаване на дефицита до 3.5 млрд. лв., както и на лимита за поемане на нов държавен дълг - от 2,2 млрд. на 10 млрд. лева.